ASPEN brandstof te verkrijgen bij uw erkende dealer 

 Aspen 4       Aspen 4
€18,55      €18,25

Uw gezondheid staat voorop

 
 

Veel mensen hebben in het verleden ernstige gezondheidsschade opgelopen doordat zij dagelijks in aanraking kwamen met schadelijke stoffen. Soms door onwetendheid en soms omdat er geen alternatief voorhanden was. Zij hadden geen keuze. U wel.

Aspen beperkt de blootstelling aan schadelijke stoffen

U ademt uitlaatgassen in. Bij het werk met een kettingzaag, doorslijper, achter uw grasmaaier of tijdens een uitje naar een indoor karting. Er zijn veel toepassingen van machines en voertuigen waarbij uitlaatgassen worden ingeademd. In de uitlaatgassen van gewone benzine zitten schadelijke stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Door lichamelijke inspanning wordt deze opname nog eens versneld. Op korte termijn kan dit klachten veroorzaken zoals irritaties van neus, ogen, longen, hoofdpijn en duizeligheid. Op lange termijn kan het lijden tot chronische zenuwaandoeningen en zelfs kanker. Daarom is Aspen alkylaatbenzine ontwikkeld: vrijwel vrij van schadelijke stoffen. Om uw gezondheid te beschermen.

Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen

In gewone benzine zitten schadelijke stoffen zoals benzeen, olefinen en aromaten. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen en is daarom 99% schoner dan gewone benzine.

Een vergelijk met gewone benzine

  Aspen 2/4 Euro 95
Gehalte benzeen vol% 0,01 1
Gehalte aromaten vol% 0,1 35
Olefinen vol% 0,1 5-18

Invloed van schadelijke stoffen op uw gezondheid

Benzeen: Veroorzaakt de kankersoort leukemie en wordt beschouwd als de stof die, in benzine en uitlaatgassen, het meest gevaarlijk voor de gezondheid is. Hoopt zich op in alle levende organismen.

Aromaten: Kan onder andere chronische zenuwschade veroorzaken. Draagt bij tot ozon aan de grond. Hoopt zich op in alle levende organismen.

Olefinen: Reageren in het lichaam en vormen stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Zijn hoogreactief en dragen bij tot hoge gehaltes ozon aan de grond.

Ozon aan de grond: Een zeer agressief en giftig gas, dat leidt tot verminderde longfunctie, hoesten, pijn op de borst en ademnood.

De schadelijke stoffen in gewone benzine worden ook tijdens het tanken via brandstofdampen ingeademd. En bij direct contact van benzine op de huid is de opname van schadelijke stoffen nog sneller. Tank daarom veilig met deFillpartner Autofiller voor de Aspen 5L jerrycan.

Uw motor van uw machine of voertuig blijft schoon

Gewone benzine is een mengsel van een honderdtal stoffen die deels een negatieve invloed hebben op de werking van de motor. De motor vervuilt inwendig en door de korte houdbaarheid veroorzaakt het startproblemen. Aspen alkylaatbenzine bestaat slechts uit een tiental stoffen die zorgen voor een schonere motor.

Altijd starten door jarenlange houdbaarheid

Gewone benzine bederft snel. Tijdens dit proces, ’vergomming’ genaamd, scheiden de componenten zich van elkaar en verandert de originele samenstelling van de benzine waardoor de motor niet meer start. Dit is vooral een probleem voor machines en voertuigen die lange periodes niet gebruikt worden. Aspen is daarentegen jarenlang houdbaar zonder dat er vergomming optreedt. Machines en voertuigen op Aspen alkylaatbenzine kunnen maanden, of zelfs jaren gestald worden en starten altijd probleemloos. Dit is niet alleen makkelijk, maar scheelt ook kostbare onderhoudsbeurten!

Aspen bevat geen ethanol

Gewone benzine bevat tegenwoordig ruim 5 % ethanol. Voor auto’s levert dit vrijwel geen problemen op, maar voor machines kan de toevoeging van ethanol storingen geven: 

  • Ethanol bindt vocht, de benzine verzuurt hierdoor in de tank
  • Verzuring veroorzaakt oxidatie van het brandstofsysteem
  • Een aangetast brandstofsysteem geeft startproblemen

Voorkom kostbare reparaties aan uw machine. Gebruik Aspen. Aspen bevat geen ethanol en dus kunt u altijd probleemloos uw machine starten!

Lange levensduur door minder koolafzetting

Tijdens het verbrandingsproces ontstaat koolafzetting op cilinder, zuiger en poorten. Hierdoor daalt geleidelijk de prestatie van de motor en ontstaan er uiteindelijk storingen. Omdat Aspen schoner is veroorzaakt het heel weinig koolafzetting. Uw motor blijft dus schoner, waardoor de levensduur verlengd wordt en deze veel langer de originele prestaties levert.

Meer vermogen door betere verbranding

Mede door de aanwezigheid van niet-essentiële componenten verbrandt gewone benzine niet volledig. Dit betekent dat de cilinderinhoud niet helemaal wordt benut voor het leveren van vermogen. Aspen verbrandt vrijwel volledig. En een betere verbranding betekent dat uw motor soepeler loopt en meer vermogen heeft!

Ons milieu blijft schoner met Aspen alkylaatbenzine

 
 In vergelijking met auto’s stoten kleine verbrandingsmotoren zoals die van kettingzagen, grasmaaiers en bromfietsen relatief veel onverbrande benzine uit. Deze onverbrande delen van gewone benzine bevatten schadelijke stoffen die het milieu aantasten. Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen. Zo kunt u bijvoorbeeld 100 uur grasmaaien met Aspen alkylaatbenzine voordat u dezelfde uitstoot bereikt als na 1 uur grasmaaien met gewone benzine!

Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen

In gewone benzine zitten schadelijke stoffen zoals benzeen, olefinen, aromaten en zwavel. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen en is daarom 99% schoner dan gewone benzine.

Een vergelijk met gewone benzine

  Aspen 2/4 Euro 95
Gehalte benzeen vol% 0,01 1
Gehalte aromaten vol% 0,1 35
Olefinen vol% 0,1 5-18
Zwavel ppm 1 10

Invloed van schadelijke stoffen op ons milieu

Benzeen: Hoopt zich op in alle levende organismen. (Veroorzaakt de kankersoort leukemie.)

Aromaten: Draagt bij tot ozon aan de grond. Hoopt zich op in alle levende organismen.

Olefinen: Zijn hoogreactief en dragen bij tot hoge gehaltes ozon aan de grond.

Zwavel: Draagt bij aan de verzuring van rivieren en meren.

Ozon aan de grond: Een zeer agressief en giftig gas. Tast bos aan en wordt gezien als de oorzaak van bossterfte. Schadelijk voor gewassen.

Beter voor het water en de vissen

Wist u dat 25% van het brandstofmengsel uit duizenden oudere buitenboordmotoren onverbrand het water ingaat? Met normale benzine komen er 300 keer meer vervuilende stoffen in het water dan wanneer u kiest voor Aspen. Geef om het water waarin u vaart!